Innehåll:

 

     Fester & Sport i Vitemölla  

 

     Vitemölle Lejeförening

 

     Föreningens styrelse

 

     Bli medlem

    

     Lejebladet (pdf) Nr 5 utdel. 12/12    

     
     
Prenumerera på
     Lejebladet

 

     Vitemölla förr och nu

 

     Årsmötesprotokoll (pdf)

 

     Köp boken "Möllingar Minns"

 

     Bildgalleri

 

     Nyttiga länkar

 

     

     Sidan uppdaterad

     25 januari 2015

 

 

Spara en tusenlapp på fiber

– anmäl dig senast 31/1!

Den försäljningsdrive som fiberföretaget IP-Only nu har, slutar den 31 januari. Därefter lär det bli 995 kr dyrare att anmäla sig – innan nedgrävning av kabel startat! Efter att kablarna är nedgrävda, beräknas kostnaden bli mellan 9.000 och 14.000 kr dyrare!

 

OBS! OBS! OBS! Priset på 15.900 kr som gäller fram t.o.m. den 31/1, gäller dragning av kabel ÄNDA IN I HUSET, inkl. det uttag som man sedan kopplar sin router eller annat till. Förutsättningen är att marken på tomten består av mjukt underlag, som jord eller gräs.  

 

Utförligare information finns i vår fiberambassadör Mats Eleruds mail som han skickat ut till dem som anmält sig till honom, och som du kan läsa i denna pdf.

 

Anmälan till fiberanslutning

senast 31 januari!

Det börjar bli bråttom med att skicka in en bindande anmälan för fiberkabelanslutning. Vår "fiberambassadör" Mats Elerud har sammanställt aktuell information i denna pdf – viktig läsning om vi inte skall "missa tåget"! 

 

Nytt nummer av Lejebladet

utdelat 12 december!


 

Fredagen den 12 december har årets femte nummer av Lejebladet delats ut i postlådorna i Vitemölla. Det finns även som pdf via denna länk.

 

Här är rubrikerna:

➤ Information om fiberkabelanslutning

➤ Barnakullen

➤ Skötselrådet för naturreservatet

➤ Röjning i Möllehällan

➤ Skötseln av hamnområdet

➤ Fester och arrangemang 2015

➤ Frågor från medlemmarna

➤ Nyårsfyrverkeri i hamnen!

➤ Jul på Vitemölla på 1940-talet

    – Sven Hammar minns!

 

Rapport från Sand Life

beträffande strandängarna

 

Den regionala projektledaren i Sand Life, Maria Sandell, har gjort en sammanfattning av redan gjorda och planerade åtgärder för området norr om Vitemölla. Sammanfattningen och en karta finner du i denna pdf.

 

Vinnarna i VM-golfen!

 

Ett litet bildreportage med pristagarna i årets trevliga VM-golf finner du i denna pdf!

 

Uppdatering av
fiberinformationen!

Vår idoge fiberambassadör Mats Elerud har lyckats över förväntan med att få fastighetsägare i Vitemölla att anmäla sitt intresse för fiberkabelanslutning. Hela 77 icke bindande anmälningar har kommit in hittills, och Mats har lyckats få Vitemölla längre fram i turordningen för nedgrävning av kabel. Läs hans utförliga redogörelse i denna pdf!

Och har du inte gjort någon intresseanmälan och vill göra en sådan – eller har frågor – kontakta Mats på mats@boracaystrand.com 

 

Bredbandsfiber till Vitemölla?
Då skall du anmäla dig IDAG!

 

 

Ett mycket driftsäkert bredband med motorvägshastighet på internet, stor valfrihet beträffande TV- och telefonabonnemang m.m. – det får du i en fiberkabel.
Och det är en investering som du kan spara in på några år genom lägre abonnemangsavgifter.
Men vi behöver din hjälp för att vi inte skall behöva vänta flera år! Gör omgående en icke bindande anmälan till vår ”fiberambassadör” Mats Elerud på email
mats@boracaystrand.com.

 

OBS! Har du redan gjort en anmälan till antingen IP-Only via kommunens hemsida, eller till Österlen Kraft, så vore vi tacksamma om du även meddelar detta till Mats Elerud. Vi kan då nämligen bättre samordna våra insatser mot kommunens fibersamordnare och IP-Only – det företag som installerar fiberkablarna.

 

Mer detaljerad information har den 27 augusti som ett extranummer av Lejebladet delats ut i alla postlådor på Vitemölla, och finns även i denna pdf.

 

Och i denna pdffinner du den första informationen som vi gick ut med i början av augusti. 

 

Köp den nya boken

"Fiske och sjöfart på Vitemölla"!

 

 

Den 3 juli släpptes Tommy Gustafssons bok "Fiske och sjöfart på Vitemölla" vid ett releaseparty vid Postahuset. Många passade då på att köpa denna för varje mylling oumbärliga bok, som är ett resultat av flera års arkivstudier och intervjuer.

 

Var du inte där, finns det fortfarande chans att köpa ett exemplar. Boken kostar 180 kr och kan köpas av Pia Svensson eller Anders Westerberg här på lejet – eller i Vitemöllekiosken – eller genom att sätta in 180 kr på pg 50 64 99-3, bokförlaget Moria Epsilons konto. Meddela då namn och adress, så skickar de boken.

 

 

Årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelse!

Årsmötesprotokollet har nu lagts in här på hemsidan, liksom verksamhetsberättelsen för det gångna året. Klicka på länken "Årsmötesprotokoll" här till höger.

 

 

Lejeföreningens yttrande
över cykelleden

 

Styrelsens yttrande till Trafikverket skickades in den 14 januari. Det finns i denna pdf. 

 

Halvard Hanssons minnen!

 

 

 

Lejeföreningen har fått tillåtelse att publicera Halvard Hansson "Minnen", som är mycket läsvärda – även om man inte har någon anknytning till Vitemölla. Han ger bland annat en ögonvittnesskildring från bombardemanget av Dakar i juni 1941! Du finner berättelsen med förord av Sverker Andersson i denna pdf.

 

 

Trafikverket har sagt sitt om

cykelvägen Haväng–Vitemölla

 

Lejeföreningen ser ut att avgå med seger i sin kamp mot att lägga en cykelväg genom naturreservatet!
Trafikverket har nämligen i dagarna (mitten av november 2013) publicerat sin reviderade Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den ska godkännas av Länsstyrelsen, därefter slutför Trafikverket vägutredningen.
Trafikverket har varit i kontakt med bl. a. Länsstyrelsen under resans gång. Länsstyrelsen har fått ca 5 veckor på sig att avge yttrande. När Länsstyrelsen godkänt MKB:n kommer man att kalla till nytt informationsmöte med allmänheten, vilket beräknas till början av 2014. Inför slutförandet av vägutredningen finns möjlighet att komma in med synpunkter.
Sammantaget förordar Trafikverket dragning av en cykelväg längs en "västlig korridor".
 
Länk till Trafikverkets Miljökonsekvensbeskrivning finner du här http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Gang--och-cykelvag-mellan-Havang-och-Vitemolla/Dokument/ 

 

 

Medlemsmötets beslut beträffande

översiktsplanen

 

30 av Lejeföreningens medlemmar  hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om att ta ställning till styrelsens förslag till yttrande över Simrishamns kommuns förslag till översiktsplan. Med några smärre justeringar ställde sig medlemsmötet bakom styrelsens förslag. Detta hade f.ö. ytterligare sju medlemmar gjort genom att via mejl uttrycka sitt stöd till styrelsen. Det av mötet godkända yttrandet kan du läsa i denna PDF-fil.

 

Protokollet från mötet kan du läsa i denna PDF-fil.

 

Den del av översiktsplanen som berör Vitemölla finner du i denna PDF-fil.

 

 

Även Havängs Museiförening

överklagar!

 

Även Havängs Museiförening överklagar Länsstyrelsens senaste beslut om skötselplan för strandängarna. Deras övrklagande ser du i denna pdf-fil.

 

Lejeföreningen överklagar
Länsstyrelsens beslut!


Lejeföreningen har den 27 februari överklagat Länsstyrelsens senaste reviderade skötselplan för strandängarna. Du kan läsa det i sin helhet i denna pdf-fil.

 

En kort sammanfattning av överklagandet från Vitemölle Lejeförening är att:

 

– Lejeföreningen säger nej till avverkning av 3,5 hektar av skogen söder om Klammersbäck

– Lejeföreningen kräver klargörande av  planerna för resterande delar av skogen tiden efter 2023

– Lejeföreningen kräver klargörande av Sandlifes roll i förhållande till skötselplanen

– Lejeföreningen kräver klargörande av befogenheterna för det planerade skötselrådet


 

Hela boken "Mitt Vitemölla"
kan nu läsas på vår hemsida!

 

 

Boken ligger i pdf-format (den är 14 Mb stor, så se till att du har en bra Internetförbindelse) och kan nås via denna länk. Boken nås även från sidan "Vitemölla förr och nu", där den även kommer att ligga kvar senare.

Här kommer "Gudrun Smiths Vitemöllastiftelses" bakgrund till boken:

"I avsnittet ”Gudruns sista anteckningar” berättar Gudrun Smith om vad som fick henne att forska i Vitemöllas historia. Under många år ägnade Gudrun en stor del av sin fritid till att besöka arkiv i Skåne och Köpenhamn, samla in kartor, läsa bouppteckningar, kyrkoböcker och annan litteratur som berörde Vitemölla och Österlen.

 

Gudrun Smith föddes i Åhus församling 1930 och hennes familj bestod av sjökaptenen Martin Smith och lärarinnan Helga, född Månsson samt syskonen Minnie och Birgit. Bägge föräldrarna med släkt kom från Vitemölla och Gudrun kom att tillbringa mycket tid som sommargäst i ett av de äldre husen som gått i arv i flera generationer.

 

Den släktforskning som sammanställts i anteckningar och kartor i kronologisk ordning är kompletterade med en historisk återblick skriven av Monika Larsson. Monika fotograferade även alla boende i Vitemölla i början av 2000-talet och gjorde ett tidsdokument genom att sammanställa foton med namn på dem som vid denna tid bodde i husen.

 

Gudrun Smiths Vitemöllastiftelse har sammanställt dessa anteckningar, forskning, gjort kartor, bilder och annat material och gav 2006 ut denna bok vid namn ”Mitt Vitemölla” Förhoppningen är att fler nu kan ta del av innehållet och läsa boken som komplett finns att läsa här som pdf-fil."

 


Hjärtstartare finns i Posthuset!

Den hjärtstartare som Lejeföreningen köpt in finns i Posthuset, klar att användas. I denna pdf får du ytterligare information! (OBS! Länken i pdf-filen fungerar inte p.g.a. ett mellanslag. Korrekt länk till kursen på Internet är www.heartstarthome.com/animated_demo/demo.asp

www.vitemolla.org
 

© Vitemölle Lejeförening 2014. Webmaster Morten Persson