Innehåll:

     Bli medlem

     Lejebladet (pdf) Nr 5 utdel. 12/12    

     

     Prenumerera på

     Lejebladet

     Bildgalleri

     Nyttiga länkar

     Sidan uppdaterad

     27 januari 2015

Spara en tusenlapp på fiber

– anmäl dig senast 31/1!

Den försäljningsdrive som fiberföretaget IP-Only nu har, slutar den 31 januari. Därefter lär det bli 995 kr dyrare att anmäla sig – innan nedgrävning av kabel startat! Efter att kablarna är nedgrävda, beräknas kostnaden bli mellan 9.000 och 14.000 kr dyrare!

OBS! OBS! OBS! Priset på 15.900 kr som gäller fram t.o.m. den 31/1, gäller dragning av kabel ÄNDA IN I HUSET, inkl. det uttag som man sedan kopplar sin router eller annat till. Förutsättningen är att marken på tomten består av mjukt underlag, som jord eller gräs.  

Utförligare information finns i vår fiberambassadör Mats Eleruds mail som han skickat ut till dem som anmält sig till honom, och som du kan läsa i denna pdf.

SISTA MINUTEN-INFO innan den 31/1!

I kampanjpriset som gäller till den 31/1 ingår som sagt grävning på den egna tomten. Följande gäller: man gräver upp till högst 45 meter på tomten, om ytan består av grus/jord/gräs, och återfyller med befintliga jordmassor till återställningsbar yta. Större mängd gångplattor el. dyl. förväntas det lite hjälp med från fastighetsägaren. Asfalt sågas/grävs upp, men återställes ej.

SPARA YTTERLIGARE 2.000 KR!

Alternativet med egen grävning på tomten finns nu också. Intressant kanske för dem med mycket kort och lättgrävt avstånd. Pris 13.900 kr.

SNABBFAKTA!

Från Mikael Resmark har vi fått en lista med lättläst snabbfakta om fördelarna med fiber. Den kan du läsa i denna pdf.

ANMÄL DIG PÅ SIMRISHAMN STADSNÄTS HEMSIDA!

Är du fritidsboende och kanske inte har anmälningsblanketten i din hand, eller vill försäkra dig om att din anmälan kommer fram i tid, gå in på Simrishamn Stadsnäts hemsida och gör anmälan där.

OBS! Det är först när du har fyllt i din adress i fältet "Sök leveransadress" som de olika prisalternativen kommer upp!

Länken är http://www.simrishamnstadsnat.se/formular  

Anmälan till fiberanslutning

senast 31 januari!

Det börjar bli bråttom med att skicka in en bindande anmälan för fiberkabelanslutning. Vår "fiberambassadör" Mats Elerud har sammanställt aktuell information i denna pdf– viktig läsning om vi inte skall "missa tåget"! 

Nytt nummer av Lejebladet

utdelat 12 december!

Fredagen den 12 december har årets femte nummer av Lejebladet delats ut i postlådorna i Vitemölla. Det finns även som pdf via denna länk.

Här är rubrikerna:

➤ Information om fiberkabelanslutning

➤ Barnakullen

➤ Skötselrådet för naturreservatet

➤ Röjning i Möllehällan

➤ Skötseln av hamnområdet

➤ Fester och arrangemang 2015

➤ Frågor från medlemmarna

➤ Nyårsfyrverkeri i hamnen!

➤ Jul på Vitemölla på 1940-talet

    – Sven Hammar minns!

Rapport från Sand Life

beträffande strandängarna

Den regionala projektledaren i Sand Life, Maria Sandell, har gjort en sammanfattning av redan gjorda och planerade åtgärder för området norr om Vitemölla. Sammanfattningen och en karta finner du i denna pdf.

Vinnarna i VM-golfen!

Ett litet bildreportage med pristagarna i årets trevliga VM-golf finner du i denna pdf!

Köp den nya boken

"Fiske och sjöfart på Vitemölla"!

Den 3 juli släpptes Tommy Gustafssons bok "Fiske och sjöfart på Vitemölla" vid ett releaseparty vid Postahuset. Många passade då på att köpa denna för varje mylling oumbärliga bok, som är ett resultat av flera års arkivstudier och intervjuer.

Var du inte där, finns det fortfarande chans att köpa ett exemplar. Boken kostar 180 kr och kan köpas av Pia Svensson eller Anders Westerberg här på lejet – eller i Vitemöllekiosken – eller genom att sätta in 180 kr på pg 50 64 99-3, bokförlaget Moria Epsilons konto. Meddela då namn och adress, så skickar de boken.

Årsmötesprotokoll och

verksamhetsberättelse!

Årsmötesprotokollet har nu lagts in här på hemsidan, liksom verksamhetsberättelsen för det gångna året. Klicka på länken "Årsmötesprotokoll" här till höger.

Lejeföreningens yttrande

över cykelleden

Styrelsens yttrande till Trafikverket skickades in den 14 januari. Det finns i denna pdf. 

Halvard Hanssons minnen!

Lejeföreningen har fått tillåtelse att publicera Halvard Hansson "Minnen", som är mycket läsvärda – även om man inte har någon anknytning till Vitemölla. Han ger bland annat en ögonvittnesskildring från bombardemanget av Dakar i juni 1941! Du finner berättelsen med förord av Sverker Andersson i denna pdf.

Trafikverket har sagt sitt om

cykelvägen Haväng–Vitemölla

Trafikverket har nämligen i dagarna (mitten av november 2013) publicerat sin reviderade Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den ska godkännas av Länsstyrelsen, därefter slutför Trafikverket vägutredningen.

Lejeföreningen ser ut att avgå med seger i sin kamp mot att lägga en cykelväg genom naturreservatet!

Trafikverket har varit i kontakt med bl. a. Länsstyrelsen under resans gång. Länsstyrelsen har fått ca 5 veckor på sig att avge yttrande. När Länsstyrelsen godkänt MKB:n kommer man att kalla till nytt informationsmöte med allmänheten, vilket beräknas till början av 2014. Inför slutförandet av vägutredningen finns möjlighet att komma in med synpunkter.

Sammantaget förordar Trafikverket dragning av en cykelväg längs en "västlig korridor".

Länk till Trafikverkets Miljökonsekvensbeskrivning finner du här http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Gang--och-cykelvag-mellan-Havang-och-Vitemolla/Dokument/ 

Medlemsmötets beslut beträffande

översiktsplanen

30 av Lejeföreningens medlemmar  hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om att ta ställning till styrelsens förslag till yttrande över Simrishamns kommuns förslag till översiktsplan. Med några smärre justeringar ställde sig medlemsmötet bakom styrelsens förslag. Detta hade f.ö. ytterligare sju medlemmar gjort genom att via mejl uttrycka sitt stöd till styrelsen. Det av mötet godkända yttrandet kan du läsa i denna PDF-fil.

Protokollet från mötet kan du läsa i denna PDF-fil.

Den del av översiktsplanen som berör Vitemölla finner du i denna PDF-fil.

Även Havängs Museiförening

överklagar!

Även Havängs Museiförening överklagar Länsstyrelsens senaste beslut om skötselplan för strandängarna. Deras övrklagande ser du i denna pdf-fil.

Lejeföreningen överklagar

Länsstyrelsens beslut!

Lejeföreningen har den 27 februari överklagat Länsstyrelsens senaste reviderade skötselplan för strandängarna. Du kan läsa det i sin helhet i denna pdf-fil.

En kort sammanfattning av överklagandet från Vitemölle Lejeförening är att:

– Lejeföreningen säger nej till avverkning av 3,5 hektar av skogen söder om Klammersbäck

– Lejeföreningen kräver klargörande av  planerna för resterande delar av skogen tiden efter 2023

– Lejeföreningen kräver klargörande av Sandlifes roll i förhållande till skötselplanen

– Lejeföreningen kräver klargörande av befogenheterna för det planerade skötselrådet

Hela boken "Mitt Vitemölla"

kan nu läsas på vår hemsida!

Boken ligger i pdf-format (den är 14 Mb stor, så se till att du har en bra Internetförbindelse) och kan nås via denna länk. Boken nås även från sidan "Vitemölla förr och nu", där den även kommer att ligga kvar senare.

Här kommer "Gudrun Smiths Vitemöllastiftelses" bakgrund till boken:

"I avsnittet ”Gudruns sista anteckningar” berättar Gudrun Smith om vad som fick henne att forska i Vitemöllas historia. Under många år ägnade Gudrun en stor del av sin fritid till att besöka arkiv i Skåne och Köpenhamn, samla in kartor, läsa bouppteckningar, kyrkoböcker och annan litteratur som berörde Vitemölla och Österlen.

Gudrun Smith föddes i Åhus församling 1930 och hennes familj bestod av sjökaptenen Martin Smith och lärarinnan Helga, född Månsson samt syskonen Minnie och Birgit. Bägge föräldrarna med släkt kom från Vitemölla och Gudrun kom att tillbringa mycket tid som sommargäst i ett av de äldre husen som gått i arv i flera generationer.

Den släktforskning som sammanställts i anteckningar och kartor i kronologisk ordning är kompletterade med en historisk återblick skriven av Monika Larsson. Monika fotograferade även alla boende i Vitemölla i början av 2000-talet och gjorde ett tidsdokument genom att sammanställa foton med namn på dem som vid denna tid bodde i husen.

Gudrun Smiths Vitemöllastiftelse har sammanställt dessa anteckningar, forskning, gjort kartor, bilder och annat material och gav 2006 ut denna bok vid namn ”Mitt Vitemölla” Förhoppningen är att fler nu kan ta del av innehållet och läsa boken som komplett finns att läsa här som pdf-fil."

Hjärtstartare finns i Postahuset!

Den hjärtstartare som Lejeföreningen köpt in finns i Posthuset, klar att användas. I denna pdf får du ytterligare information! (OBS! Länken i pdf-filen fungerar inte p.g.a. ett mellanslag. Korrekt länk till kursen på Internet är www.heartstarthome.com/animated_demo/demo.asp

© Vitemölle Lejeförening 2015. Webmaster Morten Persson