Innehåll:

     Föreningens styrelse

Kontakter

     Bli medlem

     Lejebladet (pdf) Nr 3 utdel. 5/10 

     

     Prenumerera på

     Lejebladet

     Bildgalleri

     Nyttiga länkar

Sidan uppdaterad

6 oktober2019

Årets tredje nummer av Lejebladet

delades ut 5 oktober!

Lördagen den 5 oktober delades årets tredje utgåva av Lejebladet ut i postlådorna i Vitemölla. Det finns även som pdf via denna länk.

Här är rubrikerna:

➤ Senaste nytt om vägföreningen!

➤ Vitemölla lyser den 2 november

➤ Lejeföreningens årsmöte

➤ Höststädning avklarad – i samverkan!

➤ Postahuset behöver renoveras

➤ Bänkar på lejet


Referat från mötet med Lantmäteriet betr. vägföreningen!

Ett 50-tal fastighetsägare hade hörsammat kallelsen till Lantmäteriets informationsmöte fredagen den 27 september i Kristianstad. Dessutom hade ytterligare cirka 175 lämnat fullmakter.


Läs i denna pdf-fil lejeföreningens referat från mötet!

Soppkväll torsdag 10 oktober!

Torsdagen den 10 oktober kl. 18:30 är det dags för höstens soppkväll i Postahuset.


Det blir ärtsoppa med punsch till självkostnadspris. Punschen ordnar vi, men övriga drycker får var och en ta med efter behag.


OBS! Du måste anmäla dig, och antalet platser är begränsat! Anmälan sker till Pia Svensson via e-mail piajsvensson@gmail.com el. per telefon 072-180 35 74. Anmälan senast söndag 6 oktober!


Välkommen!

Har du betalat medlemsavgiften

för 2019?

Du har väl inte glömt att betala årsavgiften till Lejeföreningen – endast 200 kr per hushåll. Medlemskap är nödvänligt för att kunna deltaga på årsmötet och den populära Mingelkvällen!

Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett sådant att tanka ner här.  Annars kan du betala in direkt till Vitemölle Lejeförenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange ditt namn och adress! Ett par ”medlemmar” som glömt det brukar vi "få"...


OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader. Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!

Stålplattor lagda över bron!

För att klara renoveringen av sitt hus, har Cecilia och Mats Agnvall tagit saken i egna händer, och låtit lägga ut stålplattor över bron över Mölleån, så att varutransporter till dem kan ske på säkert sätt. Kommunens soptömmare vägrar t.ex. numera att köra över bron p.g.a. skadorna.

Senaste nytt om

vägföreningen!

På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 september 2018 fattade man beslutet:

"Förvaltningen får i uppdrag att utforma förslag till Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark i samtliga större samhällen inom Simrishamns kommun utifrån en analys och utredning av befintliga förhållanden. I avvaktan på dessa riktlinjer upprättas inga detaljplaner för kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark inom Vitemölla samhälle."

samt att:

"Förvaltningen uppmanas att fortsätta med lantmäteriförrättningen."

I denna pdf finns hela beslutet.


Lejeföreningens styrelse får nu alltså invänta Lantmäteriets beslut. Styrelsen kommer under tiden att samarbeta med Vik i detta ärende, eftersom de har samma problem där.


I denna fil finns den "tjänsteskrivelse" som undertecknats av samhällsbyggnadschefen i kommunen, och som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Rapport från Sand Life

beträffande strandängarna

Den regionala projektledaren i Sand Life, Maria Sandell, har gjort en sammanfattning av redan gjorda och planerade åtgärder för området norr om Vitemölla. Sammanfattningen och en karta finner du i denna pdf.

Köp den nya boken

"Fiske och sjöfart på Vitemölla"!

Den 3 juli 2014 släpptes Tommy Gustafssons bok "Fiske och sjöfart på Vitemölla" vid ett releaseparty vid Postahuset. Många passade då på att köpa denna för varje mylling oumbärliga bok, som är ett resultat av flera års arkivstudier och intervjuer.

Var du inte där, finns det fortfarande chans att köpa ett exemplar. Boken kostar 180 kr och kan köpas av Pia Svensson eller Anders Westerberg här på lejet – eller i Vitemöllekiosken – eller genom att sätta in 180 kr på pg 50 64 99-3, bokförlaget Moria Epsilons konto. Meddela då namn och adress, så skickar de boken.

Halvard Hanssons minnen!

Lejeföreningen har fått tillåtelse att publicera Halvard Hansson "Minnen", som är mycket läsvärda – även om man inte har någon anknytning till Vitemölla. Han ger bland annat en ögonvittnesskildring från bombardemanget av Dakar i juni 1941! Du finner berättelsen med förord av Sverker Andersson i denna pdf.

Hela boken "Mitt Vitemölla"

kan nu läsas på vår hemsida!

Boken ligger i pdf-format (den är 14 Mb stor, så se till att du har en bra Internetförbindelse) och kan nås via denna länk. Boken nås även från sidan "Vitemölla förr och nu", där den även kommer att ligga kvar senare.

Här kommer "Gudrun Smiths Vitemöllastiftelses" bakgrund till boken:

"I avsnittet ”Gudruns sista anteckningar” berättar Gudrun Smith om vad som fick henne att forska i Vitemöllas historia. Under många år ägnade Gudrun en stor del av sin fritid till att besöka arkiv i Skåne och Köpenhamn, samla in kartor, läsa bouppteckningar, kyrkoböcker och annan litteratur som berörde Vitemölla och Österlen.

Gudrun Smith föddes i Åhus församling 1930 och hennes familj bestod av sjökaptenen Martin Smith och lärarinnan Helga, född Månsson samt syskonen Minnie och Birgit. Bägge föräldrarna med släkt kom från Vitemölla och Gudrun kom att tillbringa mycket tid som sommargäst i ett av de äldre husen som gått i arv i flera generationer.

Den släktforskning som sammanställts i anteckningar och kartor i kronologisk ordning är kompletterade med en historisk återblick skriven av Monika Larsson. Monika fotograferade även alla boende i Vitemölla i början av 2000-talet och gjorde ett tidsdokument genom att sammanställa foton med namn på dem som vid denna tid bodde i husen.

Gudrun Smiths Vitemöllastiftelse har sammanställt dessa anteckningar, forskning, gjort kartor, bilder och annat material och gav 2006 ut denna bok vid namn ”Mitt Vitemölla” Förhoppningen är att fler nu kan ta del av innehållet och läsa boken som komplett finns att läsa här som pdf-fil."

Hjärtstartare finns i Postahuset!

Den hjärtstartare som Lejeföreningen köpt in finns i Posthuset, klar att användas. I denna pdf får du ytterligare information! (OBS! Länken i pdf-filen fungerar inte p.g.a. ett mellanslag. Korrekt länk till kursen på Internet är www.heartstarthome.com/animated_demo/demo.asp

© Vitemölle Lejeförening 2019.

Webmaster Morten Persson