Innehåll:

 

     Fester & Sport i Vitemölla  

 

     Vitemölle Lejeförening

 

     Föreningens styrelse

 

     Bli medlem

    

     Lejebladet (pdf) Nr 2 utdel. 18/6    

     
     Prenumerera på
     Lejebladet

 

     Vitemölla förr och nu

 

     Årsmötesprotokoll (pdf)

 

     Köp boken "Möllingar Minns"

 

     Bildgalleri

 

     Nyttiga länkar

 

     

     Sidan uppdaterad

     31 juli 2014

 

 

Trevligt bakluckeloppis i hettan!

Krister Hjelm såg till att loppisen fungerade som smort! (Text & bild Pia Svensson)

 

I det fina vädret lördagen den 26 juli arrangerade Lejeföreningen för andra året i rad ett bakluckeloppis. Vi var tio entusiaster som hade fyllt bakluckan med lämpliga "loppor", men det fanns plats för många fler! Den första timmen kom många besökare, men strömmen tunnades ut ganska fort – gissningsvis lockade badstranden mer med sitt ovanligt varma vatten!

 

Viktigt angående fiberkabelutbyggnad i Vitemölla!

Som många kanske har sett pågår en utbyggnad av fibernätet i Simrishamns kommun. I denna pdfger Lejeföreningens styrelse en första information.

 

Årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelse!

Årsmötesprotokollet har nu lagts in här på hemsidan, liksom verksamhetsberättelsen för det gångna året. Klicka på länken "Årsmötesprotokoll" här till höger.

 

 

Nytt nummer av Lejebladet
utdelat 18 juni!

 


Årets andra nummer av Lejebladet delades ut onsdagen den 18 juni i postlådorna i Vitemölla. Det innehåller en massa nyttig information!
Här finner du det som en pdf-fil och här rubrikerna:

 

➤ Boksläpp den 3 juli!
➤ Telefonstolpar längs Tittutvägen
➤ Gröna båten
➤ Midsommarfirandet i Möllehällan

➤ Årsmöte och Hamnfest 11 juli
➤ Har du betalat medlemsavgiften?
PDF på inbetalningskortet här
➤ Kulturkväll 23 juli
➤ VM i golf 1 augusti
➤ Nyheter i notisform

 

Lejeföreningens yttrande
över cykelleden

 

Styrelsens yttrande till Trafikverket skickades in den 14 januari. Det finns i denna pdf. 

 

Halvard Hanssons minnen!

 

 

 

Lejeföreningen har fått tillåtelse att publicera Halvard Hansson "Minnen", som är mycket läsvärda – även om man inte har någon anknytning till Vitemölla. Han ger bland annat en ögonvittnesskildring från bombardemanget av Dakar i juni 1941! Du finner berättelsen med förord av Sverker Andersson i denna pdf.

 

 

Trafikverket har sagt sitt om

cykelvägen Haväng–Vitemölla

 

Lejeföreningen ser ut att avgå med seger i sin kamp mot att lägga en cykelväg genom naturreservatet!
Trafikverket har nämligen i dagarna (mitten av november 2013) publicerat sin reviderade Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den ska godkännas av Länsstyrelsen, därefter slutför Trafikverket vägutredningen.
Trafikverket har varit i kontakt med bl. a. Länsstyrelsen under resans gång. Länsstyrelsen har fått ca 5 veckor på sig att avge yttrande. När Länsstyrelsen godkänt MKB:n kommer man att kalla till nytt informationsmöte med allmänheten, vilket beräknas till början av 2014. Inför slutförandet av vägutredningen finns möjlighet att komma in med synpunkter.
Sammantaget förordar Trafikverket dragning av en cykelväg längs en "västlig korridor".
 
Länk till Trafikverkets Miljökonsekvensbeskrivning finner du här http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Gang--och-cykelvag-mellan-Havang-och-Vitemolla/Dokument/ 

 

 

Medlemsmötets beslut beträffande

översiktsplanen

 

30 av Lejeföreningens medlemmar  hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om att ta ställning till styrelsens förslag till yttrande över Simrishamns kommuns förslag till översiktsplan. Med några smärre justeringar ställde sig medlemsmötet bakom styrelsens förslag. Detta hade f.ö. ytterligare sju medlemmar gjort genom att via mejl uttrycka sitt stöd till styrelsen. Det av mötet godkända yttrandet kan du läsa i denna PDF-fil.

 

Protokollet från mötet kan du läsa i denna PDF-fil.

 

Den del av översiktsplanen som berör Vitemölla finner du i denna PDF-fil.

 

 

Även Havängs Museiförening

överklagar!

 

Även Havängs Museiförening överklagar Länsstyrelsens senaste beslut om skötselplan för strandängarna. Deras övrklagande ser du i denna pdf-fil.

 

Lejeföreningen överklagar
Länsstyrelsens beslut!


Lejeföreningen har den 27 februari överklagat Länsstyrelsens senaste reviderade skötselplan för strandängarna. Du kan läsa det i sin helhet i denna pdf-fil.

 

En kort sammanfattning av överklagandet från Vitemölle Lejeförening är att:

 

– Lejeföreningen säger nej till avverkning av 3,5 hektar av skogen söder om Klammersbäck

– Lejeföreningen kräver klargörande av  planerna för resterande delar av skogen tiden efter 2023

– Lejeföreningen kräver klargörande av Sandlifes roll i förhållande till skötselplanen

– Lejeföreningen kräver klargörande av befogenheterna för det planerade skötselrådet


 

Hela boken "Mitt Vitemölla"
kan nu läsas på vår hemsida!

 

 

Boken ligger i pdf-format (den är 14 Mb stor, så se till att du har en bra Internetförbindelse) och kan nås via denna länk. Boken nås även från sidan "Vitemölla förr och nu", där den även kommer att ligga kvar senare.

Här kommer "Gudrun Smiths Vitemöllastiftelses" bakgrund till boken:

"I avsnittet ”Gudruns sista anteckningar” berättar Gudrun Smith om vad som fick henne att forska i Vitemöllas historia. Under många år ägnade Gudrun en stor del av sin fritid till att besöka arkiv i Skåne och Köpenhamn, samla in kartor, läsa bouppteckningar, kyrkoböcker och annan litteratur som berörde Vitemölla och Österlen.

 

Gudrun Smith föddes i Åhus församling 1930 och hennes familj bestod av sjökaptenen Martin Smith och lärarinnan Helga, född Månsson samt syskonen Minnie och Birgit. Bägge föräldrarna med släkt kom från Vitemölla och Gudrun kom att tillbringa mycket tid som sommargäst i ett av de äldre husen som gått i arv i flera generationer.

 

Den släktforskning som sammanställts i anteckningar och kartor i kronologisk ordning är kompletterade med en historisk återblick skriven av Monika Larsson. Monika fotograferade även alla boende i Vitemölla i början av 2000-talet och gjorde ett tidsdokument genom att sammanställa foton med namn på dem som vid denna tid bodde i husen.

 

Gudrun Smiths Vitemöllastiftelse har sammanställt dessa anteckningar, forskning, gjort kartor, bilder och annat material och gav 2006 ut denna bok vid namn ”Mitt Vitemölla” Förhoppningen är att fler nu kan ta del av innehållet och läsa boken som komplett finns att läsa här som pdf-fil."

 


Hjärtstartare finns i Posthuset!

Den hjärtstartare som Lejeföreningen köpt in finns i Posthuset, klar att användas. I denna pdf får du ytterligare information! (OBS! Länken i pdf-filen fungerar inte p.g.a. ett mellanslag. Korrekt länk till kursen på Internet är www.heartstarthome.com/animated_demo/demo.asp

www.vitemolla.org
 

© Vitemölle Lejeförening 2014. Webmaster Morten Persson