Innehåll:

 

     Fester & Sport i Vitemölla  

 

     Vitemölle Lejeförening

 

     Föreningens styrelse

 

     Bli medlem

    

     Lejebladet (pdf) Nr 2 utdel. 18/6    

     
     Prenumerera på
     Lejebladet

 

     Vitemölla förr och nu

 

     Årsmötesprotokoll (pdf)

 

     Köp boken "Möllingar Minns"

 

     Bildgalleri

 

     Nyttiga länkar

 

     

     Sidan uppdaterad

     23 juli 2014

 

 

Sommarens höjdpunkt!
Mingelkväll torsdag 24/7 kl. 18.00

 

 

Alla medlemmar – och bara sådana – hälsas hjärtligt välkomna till sommarens stora höjdpunkt: Mingelkvällen nu på torsdag den 24/7! Vi startar i år en timme tidigare än vanligt, d.v.s. kl 18.00, vilket vi hoppas stämmer bättre överens med medlemmarnas mat- och sovklocka. Mer info på affischen som du ser i denna pdf.

 

Har du betalat medlemsavgiften? PDF på inbetalningskortet här

 

 

 

Kulturkväll i Kiviks kapell
onsdag 23 juli 19.00!

"Måltiden befriar människan" med Eva Thuresson, kock och ägare av restaurang Allé, samt Martin Lind, biskop och medlem í Gastronomiska akademin. Ett samarrangemang med Byalaget på Kivik och Kiviks församling. Alla är hjärtligt välkomna!

 

Årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelse!

Årsmötesprotokollet har nu lagts in här på hemsidan, liksom verksamhetsberättelsen för det gångna året. Klicka på länken "Årsmötesprotokoll" här till höger.

 

 

Nytt nummer av Lejebladet
utdelat 18 juni!

 


Årets andra nummer av Lejebladet delades ut onsdagen den 18 juni i postlådorna i Vitemölla. Det innehåller en massa nyttig information!
Här finner du det som en pdf-fil och här rubrikerna:

 

➤ Boksläpp den 3 juli!
➤ Telefonstolpar längs Tittutvägen
➤ Gröna båten
➤ Midsommarfirandet i Möllehällan

➤ Årsmöte och Hamnfest 11 juli
➤ Har du betalat medlemsavgiften?
PDF på inbetalningskortet här
➤ Kulturkväll 23 juli
➤ VM i golf 1 augusti
➤ Nyheter i notisform

 

Lejeföreningens yttrande
över cykelleden

 

Styrelsens yttrande till Trafikverket skickades in den 14 januari. Det finns i denna pdf. 

 

Halvard Hanssons minnen!

 

 

 

Lejeföreningen har fått tillåtelse att publicera Halvard Hansson "Minnen", som är mycket läsvärda – även om man inte har någon anknytning till Vitemölla. Han ger bland annat en ögonvittnesskildring från bombardemanget av Dakar i juni 1941! Du finner berättelsen med förord av Sverker Andersson i denna pdf.

 

 

Trafikverket har sagt sitt om

cykelvägen Haväng–Vitemölla

 

Lejeföreningen ser ut att avgå med seger i sin kamp mot att lägga en cykelväg genom naturreservatet!
Trafikverket har nämligen i dagarna (mitten av november 2013) publicerat sin reviderade Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den ska godkännas av Länsstyrelsen, därefter slutför Trafikverket vägutredningen.
Trafikverket har varit i kontakt med bl. a. Länsstyrelsen under resans gång. Länsstyrelsen har fått ca 5 veckor på sig att avge yttrande. När Länsstyrelsen godkänt MKB:n kommer man att kalla till nytt informationsmöte med allmänheten, vilket beräknas till början av 2014. Inför slutförandet av vägutredningen finns möjlighet att komma in med synpunkter.
Sammantaget förordar Trafikverket dragning av en cykelväg längs en "västlig korridor".
 
Länk till Trafikverkets Miljökonsekvensbeskrivning finner du här http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Skane/Gang--och-cykelvag-mellan-Havang-och-Vitemolla/Dokument/ 

 

 

Medlemsmötets beslut beträffande

översiktsplanen

 

30 av Lejeföreningens medlemmar  hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om att ta ställning till styrelsens förslag till yttrande över Simrishamns kommuns förslag till översiktsplan. Med några smärre justeringar ställde sig medlemsmötet bakom styrelsens förslag. Detta hade f.ö. ytterligare sju medlemmar gjort genom att via mejl uttrycka sitt stöd till styrelsen. Det av mötet godkända yttrandet kan du läsa i denna PDF-fil.

 

Protokollet från mötet kan du läsa i denna PDF-fil.

 

Den del av översiktsplanen som berör Vitemölla finner du i denna PDF-fil.

 

Uppröjning på naturreservatet!

 

 

Söndagen den 11 augusti hade Stiftelsen skånska landskap och länsstyrelsen tillsammans med det nybildade skötselrådet för naturreservatet inbjudit till en kombinerad demonstrations- och arbetsdag i naturreservatet. Läs i denna pdfAnders Westerbergs reportage.

Även Ystads Allehanda hade ett reportage om arrangemanget.

 

Gustav och Brita VM-mästare

men familjen Söllscher dominerade! 

 

Stolt VM-mästare i golf 2013 blev Gustav Frelin som även sopade hem B-klasstiteln.

VM-mästare i damklassen blev Brita Andersson. Se alla pristagarna och bildreportage i denna pdf!

 

Första VM-simningen
i vackert väder!

 

 

För första gången i VM-simningens historia var det vackert väder och varmt – 20-gradigt – vatten. Dessutom ställde två tävlande upp i klassen torrsim! Som genomfördes på ett sätt som aktualiserade tävlingsreglerna i denna klass. Se bildreportage i denna pdf.

 

 

Bakluckeloppis – ett arrangemang med framtiden för sig!

 

Pia och Eva-Lii strålade ikapp med solen denna varma sommardag!

 

Marianne diskuterar med en hugad spekulant.

 

Den första bakluckeloppisen i Vitemöllas historia genomfördes den 24 juli klockan 13-17. I gassande solsken parkerade ett tiotal försäljare sina bilar bakom Vitemöllakiosken.
Vid starten klockan 13 var publiktillströmningen god och gav klirr i kassan. Dock tunnade leden ut ganska snabbt. 
Detta är ett arrangemang som har framtiden för sig. Till nästa år har vi lärt oss att det måste marknadsföras betydligt bättre. (Text & bild Krister Hjelm)

 

 

Även Havängs Museiförening

överklagar!

 

Även Havängs Museiförening överklagar Länsstyrelsens senaste beslut om skötselplan för strandängarna. Deras övrklagande ser du i denna pdf-fil.

 

Lejeföreningen överklagar
Länsstyrelsens beslut!


Lejeföreningen har den 27 februari överklagat Länsstyrelsens senaste reviderade skötselplan för strandängarna. Du kan läsa det i sin helhet i denna pdf-fil.

 

En kort sammanfattning av överklagandet från Vitemölle Lejeförening är att:

 

– Lejeföreningen säger nej till avverkning av 3,5 hektar av skogen söder om Klammersbäck

– Lejeföreningen kräver klargörande av  planerna för resterande delar av skogen tiden efter 2023

– Lejeföreningen kräver klargörande av Sandlifes roll i förhållande till skötselplanen

– Lejeföreningen kräver klargörande av befogenheterna för det planerade skötselrådet

 

Beslut om strandängarna klart!


Den 31 januari publicerade Länsstyrelsen sitt beslut beträffande naturreservatet Haväng/Vitemölla strandbackar.

 

Tydligen har protesterna, däribland Lejeföreningens remissvar, mot skötselplanen för strandängarna haft viss men obetydlig påverkan på beslutet. Lejeföreningens styrelse återkommer med ytterligare information i ärendet när den hunnit analysera beslutet. Den som vill läsa Länsstyrelsens beslut finner det via denna länk: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2013/Pages/lansstyrelsen-tar-hansyn-till-opinion-i-vitemolla.aspx

 

Remissvar reviderade

skötselplanen

Här kan du läsa det remissvar som Lejeföreningen sänt till Länsstyrelsen angående skötselplanen för naturreservatet samt här det som Lejeföreningen också skickat in.

 

Beslutet på det extra medlemsmötet 15/9


 
Vid Lejeföreningens extra medlemsmöte den 15 september beslutade mötet med 40 röster mot 8 att Lejeföreningens remissvar, enligt styrelsens förslag, i korthet skall innebära att Lejeföreningen motsätter sig avverkning av skogen söder om Klammersbäck, med undantag för röjning av buskar och skog på sluttningen mot havet. Inne i skogen skall träd gallras och buskar och sly röjas så att skogen blir gångvänlig. Heden skall behållas utan sandblottor.
 
De åtta rösterna lades för Anders Westerbergs förslag att i förhandlingar med länsstyrelsen som en kompromiss gå med på en avverkning av högst hälften av skogen.
 
Protokollet från mötet finner du i denna pdf-fil.

 

Sextio (!) personer deltog i invigningen av Vitemöllas nya busskur!

 

 

Här klipper Bodil Andersson det blå-gula bandet under överinseende av Anders Westerberg och förklarar den för dagen flagg- och ballongprydda busskuren officiellt öppnad. Lägg märke till skylten "Vitemölla", som handtextats av konstnären Ia Karlsson i Vitemölla.

 

Onsdagen den 1 augusti skedde den officiella invigningen av Vitemöllas nya busskur. Hela sextio personer deltog och skålade i "bubbel" för den efterlängtade kuren. Så många har nog aldrig någonsin här i världen firat en ny busskur. Gissa om den var efterlängtad! Ett mycket trevligt tal hölls vid tillfället av Lejeföreningens ordförande Anders Westerberg, och du kan läsa talet i denna pdf-fil.

Samtidigt ägde den sista "Sommarkväll på Lejet" rum på Badhotellet, då Peter Nilsson och hans spelmansvänner spelade låtar av Christian Tydell – Skånes förste vid namn kände spelman, som levde i Vitemölla på 1700-talet. Spelmännen deltog redan vid invigningen av busskuren så man underhöll med fin musik.

 

Här finns Länsstyrelsens reviderade plan för Naturreservatet!


 

Länsstyrelsen har reviderat sin plan för Naturreservatet! Det reviderade förslaget skickades ut på remiss fredag 27 juli och i denna pdf-fil(nästan 6 Mb stor) finner du den.

 

Den största förstasidesnyheten i Sydsvenskan den 18 juli, var protesterna mot "sandstäppen", med en stor bild med Sverker Andersson på norra hamnpiren i Vitemölla. Inne i tidningen intervjuades bl.a. Lejeföreningens ordförande Anders Westerberg.

 

Tidningsartiklar om havsmiljön i Hanöbukten

Både Sydsvenskan och Ystads Allehanda refererade mötet i Kiviks kapell den 24 juli om havsmiljön i Hanöbukten. Vitemölle Lejeförening var arrangör tillsammans med bl.a. Byalaget i Kivik. Läs artiklarna via dessa länkar: Sydsvenskan http://www.sydsvenskan.se/opinion/huvudledare/upp-nerifran och Ystads Allehanda http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1647480/Problemen-toppen-av-ett-isberg.html 

 

Radio Kristianstad sände direkt från Killan! 

 

 

Radio Kristianstad direktsände från Vitemölla den 26 juli när Bodil Andersson lärde ut "Konsten att tvätta sina trasmattor" i Killan. Reportaget sändes i två avsnitt och de ligger i skrivande stund kvar på deras hemsida och du finner det trevliga inslaget via denna länk:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3362&artikel=5208450

 

Klagomål till kommunen på akterförtöjningar etc.Lejeföreningen har skickat klagomål till kommunen på dess personals hanterande av akterförtöjningar. Se skrivelsen enligt denna pdf-fil.

 


Lejeföreningen har nytt kontonummer!
Lejeföreningen har vid årsskiftet bytt från plusgiro till bankgiro. Vårt nya konto är därför: Bankgiro 809-1431.

 

Skötselplan för naturreservatet, 
remissvar från Lejeföreningen samt Länsstyrelsen svar på det

I denna pdf-fil finner du Länsstyrelsens Skötselplan för Vitemölle strandbackar,

och i denna Lejeföreningens remissvar.

Och här finner du Länsstyrelsens svar på vårt remissvar.

 

 

Hela boken "Mitt Vitemölla"
kan nu läsas på vår hemsida!

 

 

Boken ligger i pdf-format (den är 14 Mb stor, så se till att du har en bra Internetförbindelse) och kan nås via denna länk. Boken nås även från sidan "Vitemölla förr och nu", där den även kommer att ligga kvar senare.

Här kommer "Gudrun Smiths Vitemöllastiftelses" bakgrund till boken:

"I avsnittet ”Gudruns sista anteckningar” berättar Gudrun Smith om vad som fick henne att forska i Vitemöllas historia. Under många år ägnade Gudrun en stor del av sin fritid till att besöka arkiv i Skåne och Köpenhamn, samla in kartor, läsa bouppteckningar, kyrkoböcker och annan litteratur som berörde Vitemölla och Österlen.

 

Gudrun Smith föddes i Åhus församling 1930 och hennes familj bestod av sjökaptenen Martin Smith och lärarinnan Helga, född Månsson samt syskonen Minnie och Birgit. Bägge föräldrarna med släkt kom från Vitemölla och Gudrun kom att tillbringa mycket tid som sommargäst i ett av de äldre husen som gått i arv i flera generationer.

 

Den släktforskning som sammanställts i anteckningar och kartor i kronologisk ordning är kompletterade med en historisk återblick skriven av Monika Larsson. Monika fotograferade även alla boende i Vitemölla i början av 2000-talet och gjorde ett tidsdokument genom att sammanställa foton med namn på dem som vid denna tid bodde i husen.

 

Gudrun Smiths Vitemöllastiftelse har sammanställt dessa anteckningar, forskning, gjort kartor, bilder och annat material och gav 2006 ut denna bok vid namn ”Mitt Vitemölla” Förhoppningen är att fler nu kan ta del av innehållet och läsa boken som komplett finns att läsa här som pdf-fil."

 


Hjärtstartare finns i Posthuset!

Den hjärtstartare som Lejeföreningen köpt in finns i Posthuset, klar att användas. I denna pdf får du ytterligare information! (OBS! Länken i pdf-filen fungerar inte p.g.a. ett mellanslag. Korrekt länk till kursen på Internet är www.heartstarthome.com/animated_demo/demo.asp

www.vitemolla.org
 

© Vitemölle Lejeförening 2012. Webmaster Morten Persson