Årsmötesprotokoll:

 

Här finner du i pdf-format årsmötesprotokollen sedan vi startade Lejeföreningens hemsida.

 

Årsmötesprotokoll från år:

 

2017–2018 Årsmötet äger rum 13 juli 2018

Verksamhetsberättelse i denna pdf.

 

2016–2017 Årsmötet ägde rum 14 juli 2017

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2015–2016 Årsmötet ägde rum 15 juli 2016

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2014–2015 Årsmötet ägde rum 10 juli 2015

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2013-2014 Årsmötet ägde rum 11 juli 2014

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2012–2013Årsmötet ägde rum den 12 juli 2013.

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2011–2012 Årsmötet ägde rum den 6 juli 2012.

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2010–2011 Årsmötet äger rum den 8 juli 2011.

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2009–2010Årsmötet ägde rum 9 juli 2010.

Verksamhetsberättelse i denna pdf. Protokoll i denna pdf.

 

2009-09-23  Extra medlemsmöte. Protokoll i denna pdf.

 

2008–2009  Årsmötet ägde rum 10 juli 2009

Verksamhetsberättelse i denna pdf, Årsmötesprotokoll i denna pdf.

 

2007–2008  Årsmötet ägde rum 11 juli 2008.

Årsmötesprotokoll i denna pdf.