Styrelsen för Vitemölle Lejeförening

Efter det senaste årsmötet den 15 juli 2016 har styrelsen följande sammansättning:

 

Pia Svensson, ordförande

Lejegatan 20, 277 32 Kivik, Tfn 0731-573 164, piajsvensson@gmail.com

 

Krister Hjelm, vice ordförande

Lejegatan 5, 277 32 Kivik, Tfn 0414–701 47, 0734-160061,

krister@hjelmsinfo.se

 

Niklas Martinsson, kassör

Slåttervägen 9 D, 227 38 Lund, tfn 070-557 82 55, niklas@tegelkonsult.se

 

Gunilla Vernberg, sekreterare,

Ola Holmabacken 4, 277 32 Kivik, hemmabasen1@gmail.com

 

Ralf Jersby, ledamot

Lejegatan, "Storskolan", 277 32 Kivik, tfn 070-932 42 03, ralf@jersby.nu

 

Anders Lindgren, suppleant

Orevägen 21,167 71 Bromma

 

Ingrid Resmark, suppleant

Barnakullen 3, 277 32 Kivik, tfn 0414-713 34, ingrid@resmark.se

 

 

Festkommittén består av:

 

Maria Nilson, sammankallande, ständigt adjungerad till styrelsen

Ola Holmabacken 4, 277 32 Kivik, Tfn 0414-707 73, hemmabasen1@gmail.com

 

Pelle Gemmel, stugfogde (inkl. uthyrning av partytälten) Tfn 070-287 50 84

Maria Hammenberg

Bengt Leksell

Teresa Mattisson

Lars Olsson