Vitemölle Lejeförening efterträdde år 2001 samhällets vägförening. Lejeföreningens ändamål är, enligt stadgarna, att vidta och samordna åtgärder, avsedda att främja lägets utveckling och invånarnas trevnad, samt att föra samhällets talan utåt.

Medlemmar som samlats utanför Lejeföreningens klubbstuga vid hamnen i Vitemölla. Fotot taget innan strandstädningen den 20 maj 2004.