Styrelsen för Vitemölle Lejeförening

Efter det senaste årsmötet den 12 juli 2019 har styrelsen följande sammansättning:


Pia Svensson, ordförande

Lejegatan 20, 277 32 Kivik, Tfn 0731-573 164, piajsvensson@gmail.com


Krister Hjelm, vice ordförande

Lejegatan 5, 277 32 Kivik, Tfn 0414–701 47, 0734-160061,

krister@hjelmsinfo.se


Gunnar Ericson, sekreterare

Norra Spolegatan 1 Y, 222 40 Lund, tfn 070- 834 13 97,


Niklas Martinsson, kassör

Slåttervägen 9 D, 227 38 Lund, tfn 070-557 82 55, niklas@tegelkonsult.se


Lars Hilton, ledamot

Kristinas Strädde 4, 277 32 Kivik, 070-524 50 87


Katarina Löfstrand, suppleant

Lejegatan 10, 277 32 Kivik


Marianne Ahlgren , suppleant

Camps väg 10, 245 32 Staffanstorp


Revisorer:

Mats Elerud

Harry Högden

Mats Cremon, suppleant


Valberedning:

Peter Andersson, sammankallande

Maurits Pergament

Gunvor Stenlund


Festkommittén består av:

Pelle Gemmel, stugfogde (inkl. uthyrning av partytälten) Tfn 070-287 50 84

Bengt Leksell

Lars Olsson

Madeleine Axelsson

Lennart Krantz

Anders Lorentzon

Christina Nelke