Styrelsen för Vitemölle Lejeförening

Efter det senaste årsmötet den 13 juli 2018 har styrelsen följande sammansättning:


Pia Svensson, ordförande

Lejegatan 20, 277 32 Kivik, Tfn 0731-573 164, piajsvensson@gmail.com


Krister Hjelm, vice ordförande

Lejegatan 5, 277 32 Kivik, Tfn 0414–701 47, 0734-160061,

krister@hjelmsinfo.se


Niklas Martinsson, kassör

Slåttervägen 9 D, 227 38 Lund, tfn 070-557 82 55, niklas@tegelkonsult.se


Gunilla Vernberg, sekreterare,

Ola Holmabacken 4, 277 32 Kivik, hemmabasen1@gmail.com


Ralf Jersby, ledamot

Lejegatan, "Storskolan", 277 32 Kivik, tfn 070-932 42 03, ralf@jersby.nu


Anders Lindgren, suppleant

Orevägen 21,167 71 Bromma


Katarina Lövstrand, suppleant


Revisorer:

Hans Krantz

Mats Elerud

Harry Högden, suppleant


Valberedning:

Peter Andersson, sammankallande

Maurits Pergament

Gunvor Stenlund


Festkommittén består av:

Pelle Gemmel, stugfogde (inkl. uthyrning av partytälten) Tfn 070-287 50 84

Bengt Leksell

Lars Olsson

Madeleine Axelsson

Lennart Krantz

Anders Lorentzon

Christina Nelke