Prenumerera på

Lejebladet elektroniskt


Den som så vill kan nu få Lejebladet sig tillsänt per e-post som en pdf-fil. Kanske särskilt praktiskt för dig som inte bor på lejet året runt.


Det enda du behöver göra är att skicka din e-postadress till Morten Persson, e-post: morten.persson@filateli.se. Ange att det gäller Lejebladet!